Terms and Conditions of Use

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bij King of Cotton doen we ons uiterste best om uw bezoek aan onze site zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Klik hier om de lijst van onze winkels te ontdekken.
 
LEVERING
 
Onze producten worden doorgaans binnen 3 tot 5 werkdagen vanaf de dag na de bevestiging en verwerking van uw bestelling bij u thuis geleverd (behalve tijdens kerst-, nieuwjaar-, koopjes- of promotieperiodes).
 
Extra tijd zal nodig zijn als uw producten aangepast wordt door onze borduurdienst.
 
Wij sturen u een e-mail op de dag van verzending.
 
 
Bij onvoorziene afwezigheid wordt uw zending op het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking gesteld. Een e-mail en / of sms en een bericht in uw brievenbus (die toegankelijk moet zijn) geeft dan het adres van dit punt op.
 
 
TERUGBETALING
 
Wij passen een terugbetalingsbeleid toe. Als u binnen 3 maanden na ontvangst een artikel retourneert, retourneren we het bedrag dat u betaald heeft voor de item of wij bieden u een omruiling met een product waaraan u de voorkeur geeft zonder vragen te stellen.
 
Wij zullen goederen terugbetalen of vervangen die tot bestemming gekomen zijn in een onbruikbare of gebrekkige conditie of die verschillend zijn van die welke zijn besteld. 
 
Producten die het voorwerp zijn van persoonlijk borduurwerk kunnen niet worden geretourneerd of uitgewisseld.
 
VERWISSELING / RETOUR
 
 
De Koper heeft een periode van 3 maand om op zijn kosten de door hem bestelde producten te retourneren. Deze moeten in perfecte staat en in hun oorspronkelijke verpakking  teruggestuurd worden. Beschadigde of gebruikte producten kunnen echter niet teruggenomen worden. Deze periode loopt vanaf de dag van ontvangst van de bestelling.
 
Producten die het voorwerp zijn van persoonlijk borduurwerk kunnen niet worden geretourneerd of uitgewisseld.
 
De producten moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres:
 
 
Aarzel niet om ons te contacteren indien er een probleem is. Wij zullen samen alle mogelijke oplossingen zoeken om u tevreden te stellen.
 
De tweede levering na een wijziging (grootte, kleur of product) is op uw kosten. We hadden eerst gedacht u niet te doen betalen voor deze bezorging, maar de meeste bedrijven die dit aanbieden, verwerken hun kosten anders, bijvoorbeeld door de prijs van hun producten te verhogen. We wensen dit soort praktijken niet toe te passen.
 
De afbeeldingen zijn voor illustratieve doeleinden en de producten kunnen enigszins afwijken van de getoonde afbeelding. Wij hebben alle inspanningen geleverd om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren van de producten weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de definitie van uw scherm de kleur van onze producten nauwkeurig weerspiegelt. Terwijl we proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn, wordt alle informatie op deze site eerlijk en enkel ten informatieve titel verstrekt.
 
 
Let ook op dat kleuren licht van partij tot partij kunnen verschillen vanwege de aard van het katoen, dat een natuurlijke vezel is en die de neiging kan hebben de uiteindelijke schakering van de kleurstof lichtjes te doen variëren. Deze methode is een industriële norm, die echter niet gestandaardiseerd kan worden wanwegen de aard van het katoen.
 
BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR BELGIË
 
De inzameling van informatie van nominatieve gegevens die nodig zijn voor de verwerking, de levering van de bestellingen en de invoering van de facturen, is in het kader van de afstandsverkoop verplicht. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is uitsluitend bedoeld voor King of Cotton.
 
Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij de wet van 11 maart 2003 in overeenstemming met de richtlijn van 12 juli 2002, zijn persoonlijke gegevens over de gebruiker opgeslagen in bestanden van King of Cotton om hem het gevraagde product te leveren, hem informatie te verstrekken en hem te informeren over de activiteiten en de promoties van King of Cotton.  
 
Het staat King of Cotton vrij om de persoonlijke gegevens geleverd door de internetgebruiker aan King of Cotton te controleren en de maatregelen te nemen die nodig worden geacht (aanvraag van bewijsstukken of annulering van de bestelling) opdat de persoon wiens bankrekening wordt gedebiteerd wel degelijk de persoon is die de bestelling heeft geplaatst en om frauduleus gebruik van bankkaartnummers te voorkomen.
 
De internetgebruiker heeft het recht om toegang te hebben tot de gegevens die hem betreffen, om ze te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen.
 
Om dit recht uit te oefenen, moet de internetgebruiker een brief sturen naar het volgende adres:
 
 
Verdere informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is te verkrijgen bij het openbare register, bijgehouden door de Privacy Commissie, Persstraat 35, 1000 Brussel.
tel. : 02/274 48 00
e-mail: commissie @ privacycommission.be
 
ONZE AANBIEDING
 
Deze voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden voor afstandsverkoop tussen King of Cotton en het internet te definiëren, gaande van de bestelling tot de diensten via betaling en levering.
 
Zij regelen alle nodige stappen voor de afronding van de bestelling en verzekeren de follow-up van deze bestelling tussen de contractanten op de site www.kingofcotton.be.
 
Alle bestellingen impliceren onvoorwaardelijke aanvaarding van de internetgebruiker van deze verkoopsvoorwaarden, en dat de partijen het erover eens zijn dat hun relaties uitsluitend door hen worden beheerst door hen, hetgeen de overeenkomst tussen hen vormt.
 
De internetgebruiker verklaart de juridische capaciteit te hebben om het huidig contract te sluiten, dat wil zeggen de wettelijke meerderheidsouderdom te hebben en niet onder voogdij of curatele te staan.
 
De internetgebruiker verklaart ook geen aankopen van King of Cotton producten en artikelen te doen om ze verder te kunnen verkopen.
 
BESTELLING
 
Elke bestelling betekent de uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van prijzen en beschrijvingen van producten die beschikbaar zijn voor verkoop.
 
De internetgebruiker verklaart de huidige algemene verkoopsvoorwaarden gelezen te hebben en ze onherroepelijk te accepteren voor de afronding van zijn bestelling. De validatie van de bestelling is derhalve de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.
Om de internetgebruiker in staat te stellen terug te keren naar zijn bestelling alvorens het definitief te valideren, heeft King of Cotton validatie- en acceptatieschermen gecreërd. De bestelling wordt niet definitief geregistreerd tot de laatste validatie van het betalingsscherm van de creditcardorder gebeurd is. Vanaf de laatste klik van acceptatie wordt de bestelling als onherroepelijk beschouwd. Zodra de registratie van de bestelling is gebeurd, wordt een email stuurt naar de gebruiker. Deze e-mail bevestigt dat de bestelling is verwerkt door King of Cotton.  
 
Alle door de gebruiker verstrekte gegevens tijdens het bestelproces en de geregistreerde bevestiging van deze bestelling vormen een bewijs van de transactie.
 
King of Cotton behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een internetgebruiker met wie er een geschil is over de betaling van een vorige bestelling zolang dit geschil niet is opgelost.
 
De afbeeldingen zijn voor illustratieve doeleinden, de producten kunnen enigszins afwijken van de getoonde afbeelding. Wij hebben alle inspanningen in acht genomen om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren van de producten weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de definitie van uw scherm de kleur van onze producten nauwkeurig weerspiegelt. Terwijl we proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn, wordt alle informatie op deze site eerlijk en enkel ten informatieve titel verstrekt.
 
 
Let ook op dat kleuren licht van partij tot partij kunnen verschillen vanwege de aard van het katoen, dat een natuurlijke vezel is en die de neiging kan hebben de uiteindelijke schakering van de kleurstof lichtjes te doen variëren. Deze methode is een industriële norm, die echter niet gestandaardiseerd kan worden wanwegen de aard van het katoen.
 
 
PRIJS
 
De prijzen zijn vermeld in euro, alle belastingen inbegrepen.
 
Deze prijzen omvatten geen forfaitaire bijdrage aan de verwerkingskosten (post, verpakking en verpakking volgens de geldende bedragen).
 
Zij houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het tarief kan worden weergegeven in de prijs van producten en artikelen, zonder dat de internetgebruiker op de hoogte wordt gesteld.
 
KING OF COTTON