Our Privacy Statement

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR BELGIË
 
De inzameling van informatie van nominatieve gegevens die nodig zijn voor de verwerking, de levering van de bestellingen en de invoering van de facturen, is in het kader van de afstandsverkoop verplicht. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is uitsluitend bedoeld voor King of Cotton.
 
Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij de wet van 11 maart 2003 in overeenstemming met de richtlijn van 12 juli 2002, zijn persoonlijke gegevens over de gebruiker opgeslagen in bestanden van King of Cotton om hem het gevraagde product te leveren, hem informatie te verstrekken en hem te informeren over de activiteiten en de promoties van King of Cotton.  
 
Het staat King of Cotton vrij om de persoonlijke gegevens geleverd door de internetgebruiker aan King of Cotton te controleren en de maatregelen te nemen die nodig worden geacht (aanvraag van bewijsstukken of annulering van de bestelling) opdat de persoon wiens bankrekening wordt gedebiteerd wel degelijk de persoon is die de bestelling heeft geplaatst en om frauduleus gebruik van bankkaartnummers te voorkomen.
 
De internetgebruiker heeft het recht om toegang te hebben tot de gegevens die hem betreffen, om ze te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen.
 
Om dit recht uit te oefenen, moet de internetgebruiker een brief sturen naar het volgende adres:
 
 
Verdere informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is te verkrijgen bij het openbare register, bijgehouden door de Privacy Commissie, Persstraat 35, 1000 Brussel.
tel. : 02/274 48 00
e-mail: commissie @ privacycommission.be